“Bizim çıkış sloganımız ‘Şiir direnirse kazanacak’ şeklindeydi. Modern Türk şiiri köklüdür. Bunu bilmek lazım. Ama şunu da unutmamak gerekiyor, bir kere şiirin toplumsal karşılığı epeydir ihmal edildi.  İğdiş edilmiş, apolitik bir dönemden çıkmak üzereyiz. Benim tahminim bu yönde. 12 Eylül anarşiyi bitirmek için geldi sözde, ama en büyük ‘anarşik’ faaliyet kendisi oldu, olduğu yetmedi, kardeşliği de bitirdi. Tıpkı Berlin Duvarı çöktüğünde kardeşliğin yerinde yeller estiği gibi. Bunlar zamanla daha da belirginleşecek şeyler. Göreceğiz. Ama bizim şiire yüklediğimiz anlam, bir direniş sembolü değil, direnişin ta kendisi olmasıdır.”

Söyleşinin tamamını okumak isteyenleri şöyle alalım.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someoneShare on Tumblr