Fotoğraf: Reha Yünlüel.

Osman Konuk [Afyon, 1961] 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. Şiirleri, Oluşum, Yönelişler, Tan, İpek Dili, Atlılar, Kökler, Hece, Heves, Mahfil, İtibar dergilerinde yayımlandı. Önceki kitapları: Seni Yalnız Ben Anlarım [Üç Çiçek Yayınları, 1982], Tehlikeli Belki [Hece Yayınları, 2006; Profil Yayıncılık, 2012], Beyaz Savunma [Pan/Heves Kitaplığı, 2009]. Sıfır İroni, şairin ilk düzyazı kitabı.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someoneShare on Tumblr