Yanı Ceset Bir Vazo

 

Kerkinmeyle, vajinal bir yırtıktan üreyen

Cuckoo Moray kıvrımlı genital mantarları bölüşen

değil ne Marzavan  Binbir Gece Masalları’nda geçen ünlü bir büyücü, bu Marcovaldo’dur.

Sinestezik, arkacı hem aslola sır bilmez sfenksin gevelediği

haya somurup gaşyolan  f. Bayılmak, kendinden geçmek. biriyle sevişmek. Kükürt, olmadı hem emmek.

Uysallığa nanay, azgınlık ve telekineziyle doyumlanı.

O amaçsızdır, sergideki tablo bu.

 

Salyağan bir ayartıuyarı, vamp -burada kayganlaştırıcı-

yandaşı nörotik  a. tıp. Sinir sisteminde rahatsızlığı olan kimse. sf. Sinir sistemi üzerinde etki yapan. krizi yansılayamayışınınkine?

Küçük büğlü malafat a. argo Erkeklik organı, penis, zeker. akıtıvermiş orkestra sönmüş.

Yıkımda döl kesesi bir barkı var: iskontodaki letarjik  sf. Letarji ile ilgili. algı.

Mahrem, nonalegorik uzuvlar otoriteyle uzlaşmak.

O amaçsızdır, sunumdaki anlam bu.

 

Buğday hastalandı.

Kölçer a. bit. b. tanelere zarar veren bir buğday hastalığı

falcı, el gezdirdiği kürede tornavidaya saplı yıldızı

kanunen yasa boğdurulmuş rezervleri ricacısıyla

konum atan rijit  sf. Sert, katı (davranış). Kuvvet veya moment etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan.
bir kın kanatlıyı erer ermez

karşısına çömelirken sinekromi a. Filmlerin renklendirilmesi ile ilgili sinema kolu. diyen müşterisine

sinemalaştırmak, böyle bir eylem varmış.

O amaçsızdır, psikastenideki a. ruh b. Saplantıların çoğunun kökünde bulunan akıl ve ruh zayıflığı. zayıflık bu.

 

Flamingo, yani zenne bir bıçkı, bataklığa itelenen

siyahbeyaz film karesiyle. Buluntu gezegene bayrak değil

milliyetçi zât astronotu dikmek.

Hunriz sf. esk. Kan dökücü, kanlı. sedyeler, esnası, yerel bir sınırı bumlatıp

tümü bu limeleri o da hunriz bir Ölüyiyen’e Binbir Gece Masalları’nda geçen ürkütücü bir yaratık  kuşluk vakti

löpürdetmesine. Uymadı, çekmek yeryüzünü gözlediği sûrla falakaya.

O amaçsızdır, teokrasideki  a. top. b. Siyasi iktidarın, Tanrı’nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki. keşmekeş bu.

 

Sütannesi Yemliha Binbir Gece Masalları’nda geçen sütü şifalı bir yeraltı ifriti, ensest geçinir sulanır elyazmalarına,

esasta Neolût budunun sinematekte helâkına, koklatınca düşkününe yârin de

düşürdüğü mendili, hem

el bastığı otuzbirden pirelendiği?

Vebali, aguşundaki azapla hep kapışılan bir hazda.

Gulfelerin, ketrupların, baallerin  Binbir Gece Masalları’nda geçen birtakım yaratıklar, kezzapların, göbek bağlarının,

sidik bağlayanların şugünleyin türediği

uyruklu boklağı  a. Hela. Hayvan pisliğini taşımaya yarayan kap. ve.

O amaçsızdır, öğretideki ilke bu.

 

Yıkımda, olağanı solumak bir gaz maskesine çeker

oladı tepildi yerde ve olduğuyla ki bereli

uğraksa senin uğrağın bir çığnak sf. Ayak altı, çok çiğnenen yer.

Bayramlaştırmak/ il/ işgal/ bermutat / ile/ bir/ alıkonmak

alıkonmuş illeri bermutat bir işgalle bayramlaştırmak

Başkacaysa cinkörez  hlk. Efsanevî, tabanı olmayan bir kuyu.  nedirse oradan gelen saatbaşı dul bir conalağarı  hlk. Masallarda adı geçen cadı kadın. (Belden yukarısı çıplak olup sol memesi sağ omuzuna, sağ memesi sol omuzuna atılmış olarak anlatılır.)

O amaçsızdır, lirikteki coşkun bu.

aralık ‘17

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someoneShare on Tumblr