MEDYADAN
Emel Kaya: "Özkarcı muhalif bir söylem üretmiş; (...) tüm kitaplarında bu söylemi daha da işleyip derinleştirmiştir."

Emel Kaya: “Özkarcı muhalif bir söylem üretmiş; (…) tüm kitaplarında bu söylemi daha da işleyip derinleştirmiştir.”

Muhalif Söylem ve Ali Özgür Özkarcı Şiiri   Şairin herhangi bir temada yazmaya/söylemeye başladığı anda karşılaştığı dil, toplumdaki hâkim ideolojinin dili ve bu ideolojinin söz konusu dili kullanım biçimleridir. Dolayısıyla şair, daha ilk adımda en temel konuda karar vermek durumundadır: Verili dil ile mi söyleyecektir yoksa kendine başka mecralar mı arayacaktır? Eğer başka bir mecra...
Zafer Zorlu: “Apaçıklıkla inşa ettiği labirentte gezdirmek, olayı örgütlemek Dikenli Zıplak’ın niyeti.”

Zafer Zorlu: “Apaçıklıkla inşa ettiği labirentte gezdirmek, olayı örgütlemek Dikenli Zıplak’ın niyeti.”

Diken Zıplak’ın Apaçıklığı   Dikenli Zıplak, görünenin aksine, apaçıklığı geniş bir uzama –kesinlikle zamana değil– bir dizi paradoksal ilişki eşliğinde eşit oranda yaymış olmasından okunması zor bir kitap. Buradaki eşitlik hâli, apaçık oluşun sunduğu labirentin her giriş-çıkış, dönemeç ve kör noktasının aynı oranda dikkat ve güç gerektirmesiyle ilintili. Hiçbir nokta diğerinden daha az ya da fazla...

“Türkiye’de güzel olan her şeyi bir an önce boğmak isteyen bir güruh var.”

Sorular: Kerim Akbaş / Kaan Koç   160. Kilometre nasıl ve neden kuruldu? Ali Özgür Özkarcı: Nasıl’dan çok nedeni önemli galiba. Pan Yayınları’nda Pan/heves olarak devam ettiğimiz dizi, pek içimize sinmeyen işleyiş koşulları nedeniyle akamate uğramış, biz de oradan ayrılmaya karar vermiştik. Heves dergisi zaten kapanmıştı, hem Ömer hem ben, yeni bir mecra yaratma arayışındaydık, önce...
160. Kilometre: "Bizim birinci ve gerçekçi vazifemiz hayatta kalmak."

160. Kilometre: “Bizim birinci ve gerçekçi vazifemiz hayatta kalmak.”

Sizi yayınevini kurmaya iten neydi? Nasıl ve hangi düşünce ile yola çıktınız? Tanışıklığımız 2000’lerin başına dayanıyor. Berbat, sünepe, karnından konuşan 90’ların son deminde şiire gözünü açmış genç şairlerdik. O zamanlar aynı şimdiki gibi ölgün bir dergicilik ortamı vardı. Yetersiz/ciddiyetsiz bulduğumuz dergilerde ürün yayımlamaya razı olmak yerine kendi dergilerimizi çıkardık: Heves, Mahfil, Cehd, GAK gibi. Bu...
Fatma Nur Türk: "Kimyadaki anlamıyla 'kararsız' bir şiir yazdığımı düşünüyorum."

Fatma Nur Türk: “Kimyadaki anlamıyla ‘kararsız’ bir şiir yazdığımı düşünüyorum.”

Söyleşi: Nazlı Karabıyıkoğlu – Zeliha Cenkci   Kargo Kültü, Strauss’tan “Sudanlı Nuerler kısır kadını erkek sayarlar. ‘Amca’ sıfatıyla bu kadın…” alıntısıyla başlıyor. Hepimiz Yamyamız’da Strauss, yukarıdaki alıntının devamındaki bölümde, birbirinden uzakta kimseyi rahatsız etmeden var olabilen bağdaşmaz örf ve adetlerin aniden karşılaştığında birbiriyle çarpıştığını ve bütün halkların aynı kültürel modele özendiği birörnekleştirilmiş bir dünyaya evrildiğinden, dolayısıyla halklar arasında...
Ömer Şişman: "Beklenen açılımı bekleyen kim?"

Ömer Şişman: “Beklenen açılımı bekleyen kim?”

Soruşturma: 2000’lerde süresiz deney ve bütüncül deformasyon veya deneysel şiir nereye vardı? Hazırlayan: Mikâil Söylemez   2000’lerden sonra, başlarda İkinci Yeni’ye mukavemet eden fakat aynı zamanda bu şiiri basamak olarak kullanan, ardından lirizmi ve imgeyi dışarda tutan, ve giderek daha somut bir şiir yazıldı. Deneysellik ve arayışlar bakımından Türkçe şiirde İkinci Yeni’den sonra ilk kaydadeğer...
İlker Şaguj: "Şiiri tekdüzelikten kurtarmak bence esas meseledir."

İlker Şaguj: “Şiiri tekdüzelikten kurtarmak bence esas meseledir.”

Soruşturma: 2000’lerde süresiz deney ve bütüncül deformasyon veya deneysel şiir nereye vardı? Hazırlayan: Mikâil Söylemez   2000’lerden sonra, başlarda İkinci Yeni’ye mukavemet eden fakat aynı zamanda bu şiiri basamak olarak kullanan, ardından lirizmi ve imgeyi dışarda tutan, ve giderek daha somut bir şiir yazıldı. Deneysellik ve arayışlar bakımından Türkçe şiirde İkinci Yeni’den sonra ilk kaydadeğer...
İsmayil Sakin: "Nazmi Cihan Beken şiiri kendi erişimsizliğinin hakedişine sahip mi?"

İsmayil Sakin: “Nazmi Cihan Beken şiiri kendi erişimsizliğinin hakedişine sahip mi?”

“Dış okur” gözüyle Et Kısmı, Damgası   Şiirle matematik arasında hiç değinilmediğini düşündüğüm bir koşutluk gözlüyorum ki bu iki pratikte de üreticiler ile birincil tüketicilerin oluşturduğu kapalı topluluk yapısıdır. Şiir alanının tamamını kuşatan bir niteleme değil bu elbet ancak Nazmi Cihan Beken ve yakın çevresindeki bir grup şair için bu koşutluğu işlevsel buluyorum. Popüler bilim...
Liman Mehmetcihat: [HDE’nin] bahsolunan 'biçimsel ifade olanakları'nın 2010'larda nereye kaybolduğunu düşüneceğim.

Liman Mehmetcihat: [HDE’nin] bahsolunan ‘biçimsel ifade olanakları’nın 2010’larda nereye kaybolduğunu düşüneceğim.

ONUNCU YILINDA HATA DEVAM EDİYOR   Ömer Şişman’ın ilk kitabı Hata Devam Ediyor, 10 yıl önce Sardes Yayınları’ndan çıktı. 10 yıl sonra bu kitap hakkında yazmak istememin nedeni, günümüz “yeni okur”unun ve “genç şair”inin şiirle olan alakasına dair duyduğum derin şüphelerdir. Önce kitabı çözümlemeye ve tanıtmaya çalışıp ardından kitabın arka kapağında bahsolunan “yeni yolların keşfi”,...
Zafer Zorlu: "Bi Müddet Aranızda Olamayacağım; kısmen inzivaya çekilip dertleşmenin ve çareler aramanın, şairin genç yaşına rağmen belirgin olmasa da vasiyette bulunmanın kitabı gibidir."

Zafer Zorlu: “Bi Müddet Aranızda Olamayacağım; kısmen inzivaya çekilip dertleşmenin ve çareler aramanın, şairin genç yaşına rağmen belirgin olmasa da vasiyette bulunmanın kitabı gibidir.”

Sokağın Yapıbozumu veya Özkarcı Ne Kadar Aranızda Tarih boyunca düşüncenin, felsefenin, siyasetin şiirle olan ortaklığından haberdarız. Politik, felsefi birçok açılımın şiirle yatağını bulup oradan yürüyebildiğini ve aynı şekilde düşüncenin, siyasetin ve felsefenin önemli isimlerinin şiirle kader ortaklığı kurmak zorunda kaldıklarını söyleyebiliriz. Sözgelimi Adorno veya Derrida şiirden vazgeçememiş, orayı eşelemek durumunda kalmışlardır. Mayakovski, Nâzım Hikmet, M....
Hasan Bülent Kahraman: "[Efe Murad] şiirinin nereye varacağını merak ediyorum. Umarım daha da uzaklaşır 'şiirsel'den."

Hasan Bülent Kahraman: “[Efe Murad] şiirinin nereye varacağını merak ediyorum. Umarım daha da uzaklaşır ‘şiirsel’den.”

Efe Murad genç ve dikkate değer bir isim. Princeton’da okuduktan sonra şimdi Harvard’da tarih doktorası yapıyor. Bunlar da dikkate değer özellikler. Ama şiiri başlı başına önemli. Murad’ın yeni kitabı LEŞX heyecan verici.   Şiir bugün nerede duruyor, hayatımızda nasıl bir yer tutuyor sorusu artık yakıcı bir soru. Belki her çağda soruldu, her bir sonraki kuşak şiir...
Fırat Demir: "Bir tür geriye çekiliş 'Et Kısmı, Damgası', öze doğru çekilirken başkalaşma şiiri."

Fırat Demir: “Bir tür geriye çekiliş ‘Et Kısmı, Damgası’, öze doğru çekilirken başkalaşma şiiri.”

  Hiçsizlikten Önce   Haşim’in tülü yine yüze çekildi. Fakat bu tülün aralanması gerekmiyor. İşbu şair Nazmi Cihan Beken, ikinci kitabı “Et Kısmı, Damgası” ile, tülü dört bir yana gerdi. Onun şiiri, anlama ya da anlamsızlığa bakabilmek için, herhangi bir konuma ihtiyaç duymayan bir şiir. Keza eliniz her an, her ikisine de değebiliyor. Onun şiirinde...