60’lar türkiye’sinde mi yaşıyoruz?

 

kadıköy’ü hâlâ kaymak

tabaka sananlara:

neyi niçin aradığını önceden

bilemiyorsan, hiçbir yerde,

hiçbir şeyi bulamazsın.

yanıldığının ispatını bile.

[ kemal tahir ]

 

kaymak tabaka. sol kültürel hegemonist. sandık.

imtiyazla edinilmiş beleş ekmek. halka hizmete

adanmışlık. beyaz imtiyazcılar. devletçe beslenmeye

alışmış rantiyeci. halk düşmanı sanatçı. çiçek

çocukları. laikçi-ulusalcı-kemalist ablalar. dercetmek.

beyaz türkler. beyaz züppeler. solcu abiler.

menderes’i astılar. millet bu oyunu bozar. muşamba

dekor. köklere yabancılaşma. sokağı kışkırtanlar.

kendine halk süsü vermek. tertibin kurmay başkanı.

başbakanın hanımı. dindar hanımlar. laikçi teyzeler.

ayet çiğneyen zihniyet. bürokrat kafa. kolejlilik. iki dil

bilme elitizmi. halkımız cevap verecektir. halkı

küçümseme – orduyu yüceltme. makarnaya kömüre

oy verenler. aydın – halk karşıtlığı. tahsilli milliyetçi

ittihatçılar. subay kızları. laik – dindar çatışması. kerim

devlet. solcular hâki sever. tarihin şaşmaz akışı.

demokrasi batı ihraç malı. işçi hareketi. sendika. tam

bağımsızlık. omuz omuza. gelin canlar. idealleri

pratiğe dökmenin tam zamanı. monşer diplomasisi.

arkaik statüko. milli/orducu. bazı çevreler. arap

nefreti. azınlık hükümranlığı. bir avuç seçkinin

tahakkümü. burnundan kıl aldırmayan sol tavır. cunta.

markalı giyimli devrimciler. gelenekle bağlarını

koparmış alkolik zengin erkek. asık suratlı devlet.

bunlar köprüye de karşı çıkmıştı. icbar. fevç fevç

dehaletlere vesile olacak bir yol. tahsil hayatı.

tefekkür hayatı. ferdî plandaki. mahfuz marufu

istikbale nakledebilmek. sermayenin yedeğinde bir

yerden fırladıklarını fehmetmek. zuhurat vuku buldu.

zahir oldular. kişi başı milli gelirin yükselmesi.

vatandaşımız ferasetlidir. bizim insanımız ileri

görüşlüdür. halkın iradesine saygı duymayanlar.

içerideki işbirlikçiler. millet sizi ezecek, yok edecek.

ideolojik körlük. kendilerini bu toprakların birikiminin

üstünde görenler. her biri bizlere miras olan nice

medeniyet. sanat, hayatımızı diri tutan, bizi

acılarımızdan arındıran, soluk almamızı sağlayan

nefes borumuzdur. [ eyyyyy ] yeryüzünün fikir ve

vicdan sahibi sakinleri : we have many words. we

have many words. we have many words. we have

many words. we have many words. we have many

words. we have many words. we have many words.

we have many words. we have many words. we have

many words. we have many words. [ and they are all

as if we were in the 60’s. ]

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someoneShare on Tumblr